Rij veilig met medicijnen.nl

/Disclaimer

Disclaimer
Deze website is bedoeld voor beroepsbeoefenaren en patiënten die meer willen weten over de invloed van medicijnen op het rijgedrag. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft deze website ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De informatie op deze site is tot stand gekomen met medewerking van de KNMP. De adviezen worden regelmatig geactualiseerd. IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen.

Over ons
Deze website is ontwikkeld door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het IVM is een non-profit organisatie en op landelijk, regionaal en lokaal niveau hét instituut voor goed, veilig en doelmatig medicijngebruik.

Voor de inhoud van deze website werkt IVM nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. De adviezen worden met hulp van de KNMP regelmatig geactualiseerd.

De website 'Rij veilig met medicijnen' is gericht op bestuurders van motorvoertuigen (auto, motor, vrachtwagen, brom- en snorfiets) die door hun arts voorgeschreven medicijnen gebruiken en aan het verkeer willen/moeten deelnemen. Het doel is het vergroten van de bewustwording over de risico's van medicijnen in het verkeer en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid (keuze tot wel/niet rijden). Daarnaast is een belangrijke boodschap dat medicijngebruikers hun arts en apotheker om advies vragen over hun geneesmiddelen en de invloed op de rijvaardigheid.