Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Methyldopa - Cat. II

Advies

    De eerste paar dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij hoge bloeddruk zie hoofdstuk 5.3 en 10.10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Methyldopa
Medicijngroep
Antihypertensiva

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.