Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Dormonoct - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden. I
    ncidenteel gebruik: t/m 24 uur na inname niet rijden.

     

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij benzodiazepinen zie  hoofdstuk 10.5 en bij slaapstoornissen hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Loprazolam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.