Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Dexamfetamine - Cat. II

Advies

    Eerste drie dagen niet rijden.

    Beroepschauffeurs mogen alleen rijden als ze dexamfetamine gebruiken voor ADHD, narcolepsie en patholigsche hypersomnolentie, zie hoofdstuk 10.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij ADHD zie hoofdstuk 8.10, bij narcolepsie zie hoofdstuk 7.3.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

    Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van amfetamine.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Dexamfetamine
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.