Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Mirtazapine - Cat. III → I

Advies

  Chronisch gebruik:

  Tot en met 30 mg per dag: eerste 7 dagen niet rijden. Daarna: t/m 13 uur na inname niet rijden.

  Meer dan 30 mg per dag: na een dosisverhoging na 7 dagen stabiel gebruik: eerste 24 uur niet rijden. Daarna t/m 13 uur na inname niet rijden.
  Dosisverhoging tot en met 45 mg is beschreven.

  Incidenteel gebruik:
  -7,5 mg: t/m 13 uur na inname niet rijden
  -15  mg: t/m 24 uur na inname niet rijden
  -30  mg: t/m 48 uur na inname niet rijden

  Bij chronisch gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs. Zie www.cbr.nl.

  N.B.: volgens de wet is rijden met een dosis van meer dan 30 mg voor de nacht in 1 dosis is wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 jaar, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering, én een met goed gevolg afgelegde rijtest in een rijsimulator conform protocol CBR.

  Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie gelden hoofdstuk 8.3 en 10.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Mirtazapine

Cat. III → I

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker. Kijk in het advies hierboven na hoeveel uur na inname dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat, of na hoeveel dagen na starten dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat. Daarna mag je weer rijden, mits je geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaart.