Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Ritalin - Cat. I

Advies

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Beroepschauffeurs mogen alleen rijden als ze methylfenidaat gebruiken voor ADHD, narcolepsie of pathologische hyperinsomnolentie, zie hoofdstuk 10.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen autorijden. Bij ADHD zie hoofdstuk 8.10, bij narcolepsie zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Methylfenidaat
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.