Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Symmetrel - Cat. I

Advies

    Eerste paar dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Zie af van het rijden indien plotselinge slaapaanvallen optreden. Bij Parkinson zie tevens hoofdstuk 7.4 en 10.16 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Amantadine
Medicijngroep
Parkinsonmiddelen

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.