Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Buspiron - Cat. I

Afdrukken

    Tot en met 20 mg: niet rijden zolang bijwerkingen optreden. Bij meer dan 20 mg per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Buspiron
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰). De eerste dagen kunnen bijwerkingen optreden met een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.