Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Primatour - Cat. II

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: eerste paar dagen niet rijden. Incidenteel gebruik: niet rijden tot 24 uur na inname.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Chloorcyclizine
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Het wordt ontraden om de eerste periode van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste periode na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.