Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Melrosum - Cat. II

Advies

    Tot en met 20 mg 1x per dag: niet autorijden zolang bijwerkingen aan houden;

    hoger dan 20 mg 1x per dag: eerste twee weken niet autorijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen autorijden. Bij (sterke) pijnstillers zie hoofdstuk 10.13 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Codeine
Medicijngroep
Opioïden

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.