Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Emselex - Cat. I

Advies

    Niet autorijden zolang bijwerkingen optreden.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Darifenacine
Medicijngroep
Incontinentie-middelen

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.