Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Valium - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.
    Incidenteel gebruik: t/m 72 uur na inname niet rijden.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij epilepsie zie hoofdstuk 7.2 en bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 08-06-2021

Werkzame stof
Diazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).