Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Sinequan - Cat. III → I

Advies

    Tot en met 25 mg 3 maal daags: dagelijks gebruik: eerste week niet rijden.

    Meer dan 25 mg 3 maal daags: dagelijks gebruik: niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 en 10.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    NB: volgens de wet is rijden met een dosis van meer dan 25 mg 3 maal daags is wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 jaar, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering, én een met goed gevolg afgelegde rijtest in een rijsimulator conform protocol CBR.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Doxepine

Cat. III → I

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker. Kijk in het advies hierboven na hoeveel uur na inname dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat, of na hoeveel dagen na starten dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat. Daarna mag je weer rijden, mits je geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaart.