Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Diphantoïne - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden tot 1 jaar na start van de therapie.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij epilepsie zie hoofdstuk 7.2 en 10.7 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Fenytoine
Medicijngroep
Anti-epileptica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.