Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Flunitrazepam - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Incidenteel gebruik: tot en met 72 uur na inname niet rijden.

    Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Flunitrazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).