Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Lamictal - Cat. II

Advies

    Eerste week niet autorijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen autorijden. Bij epilepsie zie hoofdstuk 7.2 en 10.7 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Lamotrigine
Medicijngroep
Anti-epileptica

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.