Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Duodopa - Cat. II

Advies

    Eerste paar dagen niet rijden.

    Zie af van het rijden indien plotselinge slaapaanvallen optreden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij Parkinson zie hoofdstuk 7.4 en 10.16 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Levodopa
Medicijngroep
Parkinsonmiddelen

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.