Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Lormetazepam - Cat. III

Afdrukken

    Tot en met 1 mg voor het slapen gaan: tot 10 uur na inname niet rijden.

    Meer dan 1 mg voor het slapen gaan: tot 24 uur na inname niet rijden. Dus als u het iedere dag gebruikt, mag u niet rijden.

    Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik van meer dan 1 mg per dag.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Lormetazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).