Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Mebhydroline - Cat. I

Advies

    Dagelijks gebruik tot en met 50 mg 3 maal daags: een paar dagen niet rijden.

    Incidenteel gebruik tot en met 50 mg 3 maal daags: niet rijden zolang de bijwerkingen optreden.

    Bij antihistaminica zie hoofdstuk 10.9 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Mebhydroline
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.