Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Mianserine - Cat. III

Afdrukken

  Tot en met 30 mg voor het slapen gaan in 1 dosis: dagelijks gebruik: eerste week niet rijden. Daarna: t/m 16 uur na inname niet rijden.
  Tot en met 30 mg bij inname verdeeld over de dag: niet rijden.
  Meer dan 30 mg: niet rijden.

  Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij:
  - Dagelijks gebruik van meer dan 30 mg per dag
  - Gebruik meerdere keren per dag

  N.B.: Rijden met een dosis van meer dan 30 mg voor het slapen gaan in 1 dosis is wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 maanden, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering. Het CBR kan dan een rijbewijs verstrekken.

  Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie geldt hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Mianserine

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰). Het is verboden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger geneesmiddel aan de arts of apotheker. Personen die chronisch geneesmiddelen gebruiken die zijn ingedeeld in categorie III komen niet in aanmerking voor het rijbewijs. In de tekst bij het geneesmiddel vermelden we 'het CBR verstrekt geen rijbewijs'. Daarmee bedoelen we dat het CBR geen Verklaring van geschiktheid afgeeft. In dat geval kan iemand geen rijbewijs aanvragen. Er zijn een paar uitzonderingen. Bepaalde geneesmiddelen uit categorie III hebben na verloop van een bepaalde gebruiksduur en/of een aantal uur na inname geen ernstig negatieve invloed meer op de rijvaardigheid. Het CBR kan in die gevallen een rijbewijs verstrekken.