Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Aurorix - Cat. I

Afdrukken

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie geldt hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 07-06-2022

Werkzame stof
Moclobemide

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰).