Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Modiodal - Cat. I

Advies

    Tot en met 400 mg per dag: Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.
    Dit geldt alleen bij gebruik voor indicatie narcolepsie.
    In overige situaties: niet autorijden.

    Bij meer dan 400 mg per dag of bij een combinatie met andere geneesmiddelen die het reactievermogen beïnvloeden en bij combinatie met alcohol, kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij narcolepsie (slaapziekte) geldt hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Modafinil
Medicijngroep
Overig

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.