Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Modiodal - Cat. I

Advies

    Tot en met 400 mg per dag: Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 400 mg per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Beroepschauffeurs mogen alleen rijden als ze modafinil gebruiken voor ADHD, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie, zie hoofdstuk 10.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij narcolepsie zie hoofdstuk 7.3.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Modafinil
Medicijngroep
Overig

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.