Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Nitrazepam - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Incidenteel gebruik: t/m 5 mg voor de nacht: t/m 12 uur na inname niet rijden.

    Incidenteel gebruik van meer dan 5 mg voor de nacht: t/m 72 uur na inname niet rijden.

    Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 01-03-2022

Werkzame stof
Nitrazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).