Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Mogadon - Cat. III

Afdrukken

  Tot en met 5 mg: dagelijks en incidenteel gebruik: t/m 10 uur na inname niet rijden.

  Meer dan 5 mg:
  dagelijks gebruik: niet rijden;
  incidenteel gebruik: t/m 72 uur na inname niet rijden.

  Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik van meer dan 5 mg per dag.

  Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij slaapstoornissen zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Nitrazepam
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).