Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Trileptal - Cat. II

Advies

    Eerste week niet rijden. Bij epilepsie gelden tevens hoofdstuk 7.2 en 10.7 van de Regeling eisen geschiktheid 2000, zie www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Oxcarbazepine
Medicijngroep
Anti-epileptica

Cat. II

Licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het wordt vaak ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.