Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Seroquel - Cat. II

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: na start en na elke dosisophoging twee weken niet rijden.

    Incidenteel gebruik  t/m 25 mg: 16 uur na inname niet rijden. Meer dan 25 mg: 24 uur na inname niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antipsychotica zie hoofdstuk 8.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 28-09-2022

Werkzame stof
Quetiapine
Medicijngroep
Antipsychotica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).