Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Xenazine - Cat. II

Afdrukken

    De eerste paar dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij progressieve ziekten zie hoofdstuk 7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. 

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Tetrabenazine
Medicijngroep
Overig

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Het wordt ontraden om de eerste periode van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste periode na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.