Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Tramal - Cat. III → I

Advies

    Dagelijks gebruik: de eerste twee weken niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij (sterke) pijnstillers zie hoofdstuk 10.13 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Tramadol
Medicijngroep
Opioïden

Cat. III → I

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker. Kijk in het advies hierboven na hoeveel uur na inname dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat, of na hoeveel dagen na starten dit medicijn van categorie III naar categorie I gaat. Daarna mag je weer rijden, mits je geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaart.