Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Trazolan - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs.

    Rijden is wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 maanden, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering.
    Het CBR kan dan een rijbewijs verstrekken. 

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Trazodon

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).