Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Trazolan - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden.

    N.B.: volgens de wet is rijden wel weer mogelijk na gebruik van het middel gedurende tenminste 3 jaar, zonder onderbreking en in gelijkblijvende dosering, en een met goed gevolg afgelegde rijtest in een rijsimulator.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 en 10.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Trazodon

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.