Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Venlafaxine - Cat. I

Advies

    Tot en met 75 mg 2x per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 75 mg 2x per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 en 10.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Venlafaxine

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.