Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Stilnoct - Cat. III

Afdrukken

    Tot en met 10 mg voor het slapengaan: eerste 8 uur niet rijden.

    Meer dan 10 mg voor het slapengaan: eerste 24 uur niet rijden.

    Het CBR verstrekt geen rijbewijs bij dagelijks gebruik van meer dan 10 mg per dag.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Zolpidem
Medicijngroep
Benzodiazepinen

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).