Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Nortrilen - Cat. II

Afdrukken

    Eerste week niet rijden. Daarna: niet rijden zolang de bijwerkingen aanhouden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij depressie zie hoofdstuk 8.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Bij ADHD zie hoofdstuk 8.10. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Nortriptyline

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).