Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Prialt - Cat. III

Advies

    Niet rijden.

    Bij pijnstillers geldt tevens hoofdstuk 10.13 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Ziconotide
Medicijngroep
Overig

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.