Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Plegridy - Cat. 0

Advies

    Heeft geen negatieve invloed op de rijvaardigheid.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Peginterferon beta
Medicijngroep
Overig

Cat. 0

Dit geneesmiddel heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.