Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Hooikoortstablet cetirizine - Cat. I

Afdrukken

    Tot en met 10 mg per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 10 mg per dag kan het negatieve effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Cetirizine t/m 10 mg
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰).