Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Ebastine - Cat. I

Advies

    Tot en met 20 mg per dag: niet autorijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 20 mg per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Ebastine t/m 20 mg
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.