Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Remifentanil - Cat. III

Afdrukken

    Eerste 24 uur niet rijden.

    Bij dagelijks gebruik van dit geneesmiddel verstrekt het CBR geen rijbewijs.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Remifentanil
Medicijngroep
Opioïden

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰).