Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Kinecteen - Cat. I

Advies

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij diagnose ADHD en/of gebruik van ADHD-medicatie vereist CBR bij eerste aanvraag rijbewijs een keuring.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen autorijden.Bij ADHD zie hoofdstuk 8.10, bij ADHD-middelen 10.4 en bij narcolepsie zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Methylfenidaat
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. I

Weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van <0,5 g/l (<0,5‰). Medicijnen uit categorie I hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. De eerste dagen kunnen bijwerkingen met een negatieve invloed op de rijvaardigheid optreden. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.