Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Tavegil - Cat. III

Advies

    Dagelijks gebruik: niet rijden.
    Incidenteel gebruik: t/m 24 uur na inname niet rijden.

    Voor antihistaminica zie hoofdstuk 10.9 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Clemastine
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. Dit is vergelijkbaar met een bloedalcoholconcentratie van >0,8 g/l (>0,8‰). Het wordt nadrukkelijk ontraden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.