Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Dacepton - Cat. II

Advies

    Eerste paar dagen niet rijden. 

    Zie af van het autorijden indien plotselinge slaapaanvallen optreden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij Parkinson zie hoofdstuk 7.4 en 10.16 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Apomorfine
Medicijngroep
Parkinsonmiddelen

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Het wordt ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.