Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Aripiprazol - Cat. II

Afdrukken

    Tablet of drank: na start en na elke dosisophoging twee weken niet rijden.

    Injectie: niet rijden zolang je ook nog tablet of drank gebruikt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antipsychotica zie hoofdstuk 8.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 28-09-2022

Werkzame stof
Aripiprazol
Medicijngroep
Antipsychotica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).