Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Atomoxetine - Cat. I

Afdrukken

    Niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Dit geldt voor de normale therapeutische dosering bij de hoofdindicatie. Bij een hogere dosering kan het negatieve effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij ADHD zie hoofdstuk 8.10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Atomoxetine
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰).