Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Gablofen - Cat. II

Advies

    De eerste paar dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij progressieve ziekten (o.a. MS) zie hoofdstuk 7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Werkzame stof
Baclofen
Medicijngroep
Ontwenningsmiddelen

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Het wordt ontraden om de eerste paar dagen van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste paar uur na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.