Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Zaponex - Cat. II

Afdrukken

    Na start en na elke dosisophoging twee weken niet rijden.

    Daarna bij dagelijks gebruik: tot 8 uur na elke inname niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij antipsychotica zie tevens hoofdstuk 8.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-10-2022

Werkzame stof
Clozapine
Medicijngroep
Antipsychotica

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).