Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Lisdexamfetamine - Cat. II

Afdrukken

    Eerste drie dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Zie de betreffende hoofdstukken van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

    Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van amfetamine.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 16-04-2021

Werkzame stof
Amfetamine
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰). Het wordt ontraden om de eerste periode van de behandeling te gaan rijden of soms de eerste periode na inname. Vraag indien mogelijk een rijveiliger medicijn aan de arts of apotheker.