Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Allegra fexotabs - Cat. I

Afdrukken

    Tot en met 240 mg per dag: niet rijden zolang bijwerkingen optreden.

    Bij meer dan 240 mg per dag kan het effect op de rijvaardigheid worden versterkt.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 17-04-2021

Werkzame stof
Fexofenadine t/m 240 mg
Medicijngroep
Antihistaminica

Cat. I

Geneesmiddelen uit categorie I hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van minder dan 0,5 g/l (minder dan 0,5‰). De eerste dagen kunnen bijwerkingen optreden met een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Het advies is om in dat geval geen voertuig te besturen zolang deze bijwerkingen optreden.