Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Natriumoxybaat - Cat. III

Afdrukken

    Dagelijks gebruik: eerste twee weken niet rijden.

    Na twee weken: t/m 6 uur na inname niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Bij narcolepsie (slaapziekte) zie hoofdstuk 7.3 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

    Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van hydroxyboterzuur. Zie Rijksoverheid.nl/medicijnenverkeer voor de werkwijze in de praktijk.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 26-11-2021

Werkzame stof
Hydroxyboterzuur
Medicijngroep
Overig

Cat. III

Geneesmiddelen uit categorie III hebben een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van meer dan 0,8 g/l (meer dan 0,8‰). Het is verboden om te rijden. Vraag indien mogelijk een rijveiliger geneesmiddel aan de arts of apotheker. Personen die chronisch geneesmiddelen gebruiken die zijn ingedeeld in categorie III komen niet in aanmerking voor het rijbewijs. In de tekst bij het geneesmiddel vermelden we 'het CBR verstrekt geen rijbewijs'. Daarmee bedoelen we dat het CBR geen Verklaring van geschiktheid afgeeft. In dat geval kan iemand geen rijbewijs aanvragen. Er zijn een paar uitzonderingen. Bepaalde geneesmiddelen uit categorie III hebben na verloop van een bepaalde gebruiksduur en/of een aantal uur na inname geen ernstig negatieve invloed meer op de rijvaardigheid. Het CBR kan in die gevallen een rijbewijs verstrekken.