Rij veilig met medicijnen.nl

/Medicijn

Tentin - Cat. II

Afdrukken

    Eerste drie dagen niet rijden.

    Ook de aandoening kan een reden zijn om niet te mogen rijden. Zie de betreffende hoofdstukken van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Zie ook www.cbr.nl.

    Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Hieronder valt ook medisch gebruik van dexamfetamine. Zie Rijksoverheid.nl/medicijnenverkeer voor de werkwijze in de praktijk.

Meer informatie vind je op: www.apotheek.nl

Datum laatste wijziging: 07-02-2022

Werkzame stof
Dexamfetamine
Medicijngroep
ADHD-middelen

Cat. II

Geneesmiddelen uit categorie II hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).